«Η Παλαιολιθική κληρονομιά της Λέσβου: ευρήματα και προοπτικές», διάλεξη της κας Νένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.30
Αμφιθέατρο Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης