Τί μαθαίνουμε για την ζωή των προγόνων μας μέσα από την μελέτη των δοντιών;

1 Απριλίου, 11:00 (PT)|12:00 (MT)|14:00 (ET)

Παρακολουθείστε την ομιλία της Kate McGrath υποτρόφου του Leakey Foundation  

https://leakeyfoundation.org/live/