Σεμινάρια του Κέντρου για την Αρχαιολογία της Καταγωγής του Ανθρώπου (CAHO), Πανεπιστήμιο του Southampton

Ομιλία από τον Dr Ceri Shipton (University College London)

Η εμφάνιση αναδρομικών αφηγήσεων για τη μετάβαση από την Αχελαία στη Μέση Παλαιολιθική

Πέμπτη 9 Ιουνίου 20:00 (ώρα Ελλάδας)

Παρακολουθείστε την ομιλία ζωντανά μέσω MS Teams

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting