Σειρά κοινών σεμιναρίων στην Μεταγραφική και Κλινική Ιατρική: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιατρική Σχολή – IMBB-FORTH – UCRC Τετάρτη, 16 Μαρτίου, 15:00-16:00 (ώρα Ελλάδας)

“Η αρχαιολογία της Εξέλιξης του Ανθρώπου: εξερευνήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος”

Νένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας: Εποχή του Λίθου

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Platform link  https://zoom.us/j/95222166701