Προιστορικό Σεμινάριο HUJI, Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Η ομιλία αυτής της εβδομάδας από τη Dr Sonia Grimm, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig, Γερμανία 

Μελετώντας την ανθεκτικότητα στη Βόρεια Ευρώπη κατά το τέλος της Πλειστοκαίνου

Join Zoom Meeting

https://huji.zoom.us/j/88390723904?pwd=MGxmckJKNWQwbkJycnRCWFFoR2tOdz09


Meeting ID: 883 9072 3904 Passcode: 212191