Ο δύσκολος δρόμος προς την ‘επανεύρεση’ του κρανίου Zlatý Kůň

Για πάνω από 20 χρόνια είχε μείνει ξεχασμένο από την επιστημονική κοινότητα. Το γυναικείο κρανίο Zlatý Kůň, το οποίο ανακαλύφθηκε στην Τσεχία την δεκαετία του 1950, απέδωσε τo αρχαιότερο γονιδίωμα που έχει ανασυντεθεί μέχρι σήμερα για τον σύγχρονο ανατομικά άνθρωπο και το οποίο δείχνει ότι κάποιοι πρόγονοί μας επεκτάθηκαν στην Ευρώπη πάνω από 45.000 χρόνια πριν αλλά μετά εξαφανίστηκαν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatureecoevocommunity.nature.com%2Fposts%2Fa-bumpy-ride-to-the-re-discovery-of-zlaty-