Ημερίδα στις 24 NOEMBΡΙΟΥ στις 5.30 του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (διά ζώσης αλλά και διαδικτυακά) για τις ανασκαφικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://zoom.us/meeting/register/tJ0uc-muqDIvHtTxPp5zrEFa0xMK7BwT5OxE?fbclid=IwAR3rJmZekaKWXGWK2PpZl-iaKuuZUYzK6qxgYLk28kZhJvq9j7xPSeV1eXI” rel=”noreferrer noopener” target=”_blank”>https://zoom.us/…/tJ0uc-muqDIvHtTxPp5zrEFa0xMK7BwT5OxE