Ανακαλύπτοντας πότε οι πρώτοι ανατομικά σύγχρονοι άνθρωποι εγκατέλειψαν την Αφρική

Από τους Mina Weinstein-Evron & Israel Hershkovitz

Biology / Human Evolution