Συντελεστές

Φωτογραφίες: Νένα Γαλανίδου, Naama Goren-Inbar, Κώστας Ζήσης, Μαρία Ζουριδάκη

Ταυτοποίηση χλωρίδας: Μάκης Αξιώτης

Περιεχόμενο – επιμέλεια: Νένα Γαλανίδου, Πάνος Ζερβουδάκης, Γιώργος Ηλιόπουλος, Γεωργία Μπέκα, Πένυ Τσακανίκου

Εικαστικός σχεδιασμός: Χρήστος Κούρτογλου https://masterviewdesign.com

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ανάπτυξη ιστοτόπου: www.computerpro.gr