Προιστορικό Σεμινάριο HUJI, Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Η ομιλία αυτής της εβδομάδας από τη Dr Sonia Grimm, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig, Γερμανία 

Μελετώντας την ανθεκτικότητα στη Βόρεια Ευρώπη κατά το τέλος της Πλειστοκαίνου

Join Zoom Meeting

https://huji.zoom.us/j/88390723904?pwd=MGxmckJKNWQwbkJycnRCWFFoR2tOdz09


Meeting ID: 883 9072 3904 Passcode: 212191

Σειρά κοινών σεμιναρίων στην Μεταγραφική και Κλινική Ιατρική: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιατρική Σχολή – IMBB-FORTH – UCRC Τετάρτη, 16 Μαρτίου, 15:00-16:00 (ώρα Ελλάδας)

“Η αρχαιολογία της Εξέλιξης του Ανθρώπου: εξερευνήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος”

Νένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας: Εποχή του Λίθου

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Platform link  https://zoom.us/j/95222166701