Η «Λούσυ», ο διάσημος πρόγονός μας, είχε παρέα όπως φανερώνουν αρχαίες πατημασιές

Επανεξέταση των πατημασιών ηλικίας 3,6 εκατομμυρίων ετών δείχνουν ότι ένα ακόμη είδος ανθρωπίδη περπατούσε στη γειτονιά της Λούσυ  

https://www.science.org/content/article/ancient-footprints-suggest-famed-human-ancestor-lucy-had-company