Ανιχνεύοντας τους Νεάντερνταλ στην Ιβηρική ακτή στα τέλη της Πλειστοκαίνου

Ο δύσκολος δρόμος προς την ‘επανεύρεση’ του κρανίου Zlatý Kůň

Για πάνω από 20 χρόνια είχε μείνει ξεχασμένο από την επιστημονική κοινότητα. Το γυναικείο κρανίο Zlatý Kůň, το οποίο ανακαλύφθηκε στην Τσεχία την δεκαετία του 1950, απέδωσε τo αρχαιότερο γονιδίωμα που έχει ανασυντεθεί μέχρι σήμερα για τον σύγχρονο ανατομικά άνθρωπο και το οποίο δείχνει ότι κάποιοι πρόγονοί μας επεκτάθηκαν στην Ευρώπη πάνω από 45.000 χρόνια πριν αλλά μετά εξαφανίστηκαν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatureecoevocommunity.nature.com%2Fposts%2Fa-bumpy-ride-to-the-re-discovery-of-zlaty-

Ομιλία του αρχαιολόγου Dr Patrick Cuthbertson στο Speaking Archaeologically, 18 Απριλίου 2021, 15:00 (5:30pm IST)

“Έρευνα πεδίου, βάσει προγνωστικής μοντελοποίησης, για τον εντοπισμό καρστικών σπηλαίων στον ορεινό διάδρομο του Καζακστάν (Κεντρική Ασία)”

Υποχρεωτική (δωρεάν) εγγραφή εδώ: https://t.co/Ez2dfFlhP7?amp=1

Το Εθνικό Μουσείο Προϊστορίας της Γαλλίας διοργανώνει διαδικτυακά θεματικούς κύκλους

Παρασκευή 9 Απριλίου στις 18:30

“Τα άλογα και οι Άνθρωποι”

Τρεις ειδικοί επιστήμονες (στην παλαιοντολογία, την αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης) θα μιλήσουν για την καταγωγή των αλόγων και τη σχέση τους με τους ανθρώπους. 

https://musee-prehistoire-eyzies.fr/agenda/evenement/table-ronde-en-ligne-des-chevaux-et-des-hommes?

H μελέτη “Κατώτερη Παλαιολιθική αρχαιολογία και καταποντισμένα τοπία στην Ελλάδα: η τρέχουσα έρευνα αιχμής” των Π. Τσακανίκου, Ν. Γαλανίδου, Δ. Σακελλαρίου στο Quaternary International διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι τις 25 Μαϊου 2021

Ομιλία από τον Dr. David Friesem την Τετάρτη 6 Αρπιλίου στις 16:00

  

Κινητικότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και χρήση του χώρου εντός της θέσης δραστηριότητας (intra-site): μια εθνοαρχαιολογική ματιά“, The Haifa Center for Mediterranean History, University of Haifa 

https://huji.zoom.us/j/8340833561?pwd=UVV3cXBsRnRaaWsreWJnUXljajV5Zz09

Meeting ID: 834 083 3561

Seminar talk by Dr. David Friesem, on April 6th, 16:30 pm

Hunter-gatherers Mobility and Intra-site Use of Space: An Ethnoarchaeological View“,

The Haifa Center for Mediterranean HistoryUniversity of Haifa 

Join Zoom Meeting

https://huji.zoom.us/j/8340833561?pwd=UVV3cXBsRnRaaWsreWJnUXljajV5Zz09

Meeting ID: 834 083 3561